چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 23 تیر 1400 18:04

بزرگترین عرضه صکوک برای تامین مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بزرگترین عرضه صکوک برای تامین مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین عرضه صکوک برای تامین مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران طی هفته آتی عرضه عمومی خواهد شد.